Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o dekarbonizacji przemysłu? Wejdź na dalkiapolska.com

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie zużycia gazu i węgla

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz minimalizację użycia węgla i gazu, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalane jest również zimno.

W licznych dziedzinach przemysłu realne jest także użycie energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a przez to bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej użycie daje z czasem spore oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasie ogólnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tych rozwiązań ciągnie za sobą znaczne koszty, lecz w efekcie zysk jaki one zapewniają, całkiem je równoważą. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z kolei minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Dane firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10