Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Dowiedz się, gdzie nabyć kontenery hakowe.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]