Nawet jeśli budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to przydarzyć również nagle z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie niepoprawnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie znaczy od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej efektem przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy mają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to baza do wskazania właściwych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki puchną i odpadają, a na ścianach pojawiają się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która przystopuje unoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejną fazą, oczywiście po właściwym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów wymaga czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Częstokroć potrzebne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budowli, jak dylatacje, przepusty rur oraz ściany żelbetowe.