Zajrzyj na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/, aby znaleźć wskazówki czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy online, miał kontakt choć raz z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – dokument księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż często można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Należy jednak zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu kupna towaru ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż być zmienione.

Proforma nie zwalnia z obowiązku wydania wiążącej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada te same dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • datę i miejsce,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Aby łatwo można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy klient przeleje już przedpłatę czy też uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.