Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takim przypadku urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – jakie warunki trzeba spełniać, by z niej korzystać?

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane produkty bądź zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Mając na względzie zdefiniowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie oznaczanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkuset dokumentach pilnowanie wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]