Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Kliknij tu, jeśli szukasz więcej wiadomości o nocie księgowej na 40 euro.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy wspomnieć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. W końcu poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią prostego przeoczenia lub chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]