Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Zleć badania psychologiczne Bielsko Biała.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo kontrolowane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą wykonywać badania corocznie.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]