Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

coach psycholog, coach biznesu

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymaga ciągłego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się doświadczeniem profesjonalnego coacha.

Kto korzysta z usług doradcy zawodowego?

Wykwalifikowany coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale także tworzy szersze perspektywy kariery. Coach skupia się na ambicjach i celach klienta, stąd sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie uzgodnionych zadań. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To przede wszystkim dyrektorzy oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze zarządzania i organizacji pracy.

Praca z coachem kariery – pierwszy kontakt i poznanie celów klienta

Podłożem przynoszącej pozytywne efekty współpracy z coachem biznesu, jest gruntowne poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjująca sesja z coachem skupia się na precyzyjnym określeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najboleśniejszych porażek oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to określić, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie coaching czy doradztwo, jak również uzgodnić ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów. Pierwsze spotkanie nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można połączyć się telefonicznie czy też przez komunikator. Po zakończeniu uzgodnionej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia, jak również gdzie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]