Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie uzyskasz tu.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują setki zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, że w internecie bez problemu można wyszukać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często koniecznością, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na końcową cenę usługi

Ostateczną cenę przekładu dokumentu determinują następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Przekład prac dyplomowych, dysertacji medycznych albo kontraktów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niewybaczalnych błędów.

Dlaczego przekład poświadczony to większy koszt?

Warto dodać, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak akt ślubu bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii bądź odpisu, jak również nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]