Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ uzyskasz więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]